اصلاح کننده خاک - کمپوست | Protech Frass

افزایش میزان مواد غذایی و مواد آلی خاک و افزایش قدرت جذب مواد غذایی توسط گیاهان . کمپوست مگس سرباز سیاه یا به قول ما کودهای فرس(Frass)، به طور طبیعی دارای کیتین بالا و مملو از عناصر کمیاب هستند تا به شما کمک کنند تا در هر محیطی خاک سالم و با ساختار مناسب بسازید.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی