استفاده از کمپوست تولید شده در روند پرورش مگس سرباز سیاه موجب بهبود سلامت خاک، فعال کردن دفاع طبیعی گیاه و تسریع رشد گیاه میشود.کمپوست مگس سرباز سیاه یا به قول ما کودهای فرس(Frass)، به طور طبیعی دارای کیتین بالا و مملو از عناصر کمیاب هستند تا به شما کمک کنند تا در هر محیطی خاک سالم و با ساختار مناسب بسازید.

کیتین و کیتوسان چیست ؟

کیتوسان به صورت تجاری از طریق استیل زدایی جزئی کیتین تولید می ‌شود

کیتوسان دومین پلیمر زیستیِ فراوان در طبیعت است که از ترکیب کیتین با روشهای شیمیایی، الکتروشیمیایی یا آنزیمی به دست می‌ آید و در پوسته همه سخت پوستان مانند خرچنگ، میگو، ماهی مرکب و کریل و نیز در دیواره سلولی حشرات، کرمها و قارچها یافت می‌ شود. بنابراین کیتوسان را به عنوان یک پلی ساکارید زیست تخریب پذیر در نظر می گیریم. این پلی ساکارید از فرآیند استیل زدایی کیتین به دست می‌ آید که عنصر تشکیل دهنده‌ اسکلت بیرونی سخت پوستان، حشرات و دیواره ‌های قارچی آنهاست.

کیتوسان در میان خواص بی شمارش، زیست تخریب پذیر، زیست سازگار و غیر سمی است. کاربردهای مهمی در طیف گسترده‌ ای از بخشهای صنعتی دارد. ما آن را در پزشکی به عنوان یک عامل پیش انعقاد و هموستاتیک می ‌بینیم. در غذا و تغذیه نیز شاهد استفاده از آن به عنوان قوام دهنده، امولسیفایر و نگهدارنده مواد غذایی و همچنین یک عامل سیر کننده و چسبنده چربی هستیم. در صنایع شیمیایی، خواص لخته سازی آن می‌ تواند جامدات را به صورت سوسپانسیون جذب کند که برای فرآیندهای آگلوتیناسیون و رسوب گذاری استفاده می‌ شود. این پلی آمید علاوه بر داشتن خواص کیلیت، در ساخت نسل جدید پلاستیکهای زیست تخریب پذیر و فوق مقاوم به کار می ‌رود.

کودهای فرس سرشار و زنده از میکروب های مفید

با 240 میلیون میکروب زنده در هر گرم، خاک سالم، انعطاف پذیر و با تنوع زیستی می سازد.

استفاده از آنها دفاع طبیعی گیاهان را تقویت می کند

از پوسیدگی ریشه جلوگیری می کند، از قارچ ها و نماتودهای بیماری زا محافظت می کند و از طریق سطوح بالای کیتین طبیعی، سیستم دفاعی گیاه را در برابر حمله حشرات فعال مینماید

باعث افزایش رشد میشود

ساختار خاک را بهبود می بخشد و رشد گیاه را بارعایت تعادل راها سازی مواد مغذی مثل کلسیم، پتاسیم، فسفر و بیش از 10 عنصر کمیاب دیگر تسریع میبخشد

خاک را مرطوب نگه میدارد

کمپوست مگس سرباز سیاه نزذیک به 150% ظرفیت نگهداری رطوبترا دارد، در نتیجه با افزایش نفوذ آب به خاک باعث به حداکثر رساندن جذب مواد مغذی و همچنین افزایش راندمان آبیاری میشود.

مناسب برای انواع خاک

دارای pH خنثی، کم نمک و دارای اسید هیومیک بالا برای انواع خاک، از جمله خاک رس.

بسیار پایدار و مفید برای محیط زیست

هر تن کود مگس سرباز سیاه،5 تن انتشار CO2 را جبران می کند