امروزه افزایش جمعیت و تولید انبوه مواد و ضایعات آلی علاوه بر آلودگی آب‌های زیرزمینی، منجر به تولید گاز‌های گلخانه‌ای مخرب می‌شود. با محاسبات می‌شود برآورد کرد که سالانه چه میزان گاز گلخانه‌ای و چند تن گاز CO۲ تولید می‌شود و با مطالعاتی که صورت گرفته (استفاده از لارو مگس سرباز سیاه) بین ۴۲ تا ۵۰ برابر می‌توان میزان CO۲ را نسبت به روش‌های معمول کاهش داد.

تحلیل خطر مصرف این حشره در بسیاری از کشور‌های دنیا مخصوصا کشور‌های اروپایی و اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا بررسی شده و سلامت آن تایید شده و می‌تواند به عنوان پروتئین خوراکی در تغذیه دام و طیور و آبزیان استفاده شود.میزان پروتئین این حشره در حالت لاروی ۴۰ الی ۴۵ درصد و چربی در حدود ۳۰ درصد دارد که این نکته بسیار مهمی است برای کسانی که به این مسئله واقف هستند و همانطور که می‌دانیم پروتئین جزو اساسی و جدایی ناپذیر از خوراک دام و طیور و آبزیان را تشکیل داده و هزینه اصلی تامین خوراک دام بحث پروتئین است که ما آن را از طریق تکنولوژی زیستی به کمک این حشره با استفاده از مواد با ارزش کم بدست می‌آوریم.

غذای اصلی این حشره در دوران لاروی، پسماند‌های آلی مانند ضایعات میوه و تره بار، ضایعات مواد آلی خروجی کارخانه‌های صنایع تبدیل غذایی، کشتارگاه‌ها و ... می‌باشد که به راحتی برای این حشرات قابل مصرف بوده بدون آنکه آسیبی به محیط زیست برسد.این حشره به تایید سازمان‌های بین المللی از قبیل: فائو که به خیلی از کشور‌ها مخصوصا کشور‌های در حال پیشرفت مثل ایران توصیه شده به جهت کاهش آلودگی‌ها زیست محیطی که ناشی از همان مواد و پسماند‌های آلی است و بحث کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و ایجاد پروتئین بالا و هضم بالای ۸۵ درصد آن توصیه شده است.این حشره توسط Efsa آژانس امنیت غذایی اتحادیه اروپا بررسی شده و به این نتیجه رسیدند که حشره‌ای مهاجم نیست و ناقل بیماری به انسان وحیوان نبوده و برای نباتات آفت حساب نمی‌شود.